הוספיס גליל עליון – תודה לבאי ערב הגאלה השנתי

תודה רבה לכל באי ומשתתפי ערב הגאלה השנתי של הוספיס גליל עליון!

תודה לבאי ערב הגאלה השנתי

הוספיס גליל עליון