הוספיס – זכויות חולי סרטן

ישנם מסמכים חוקיים המסדירים את זכויות חולי סרטן והם בעלי תוקף משפטי. הם מאפשרים לחולי סרטן לקבוע מראש מהו סוג הטיפול שבו הם רוצים ומי יהיה האדם שיקבל החלטות בנושא הזה במצב בו החולה אינו יכול לקבל אותן בעצמו:
“צוואה בחיים” מאפשרת לאנשים לדעת מה סוג הטיפול הרפואי שהחולים רוצים בו. כל אדם רשאי להביע את רצונו מראש ולהצהיר כי הוא יסרב לטיפול רפואי מאריך חיים בעתיד. הצהרה כזו צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי ועצמאי ולא מתוך לחץ משפחתי או אחר.

זכויות חולי סרטן – דברים שחשוב להכיר:

הנחיות מקדימות

  • הנחיות יינתנו בכתב על גבי טופס סטנדרטי המפרט באילו פעולות רפואיות החולה מעוניין ובאילו לא. הטופס מאפשר לאדם להגדיר מה יחשב סבל משמעותי בעניינו.
  • החולה יחתום על המסמך בפני שני עדים. העדים נוכחים יחד במעמד החתימה. אם ההנחיות נכתבות כשהאדם בריא, יש צורך בהסבר ומידע רפואי של רופא או אחות מוסמכת על מנת להסביר את משמעות ההנחיות שהאדם נותן. במידה וההנחיות נכתבות כאשר האדם כבר הוגדר “כחולה הנוטה למות”, רק רופא מומחה יכול לתת את ההסברים.
  • תוקף ההנחיות הוא לחמש שנים או פחות. ניתן להאריך את תוקף ההנחיות לתקופות נוספות, כל אחת בת חמש שנים.

ייפוי כוח רפואי

  • ניתן למנות מיופה כוח שיקבל החלטות הרפואיות עבור החולה הנוטה למות. ייפוי הכוח יהיה בתוקף רק כאשר החולה הנוטה למות אינו מסוגל עוד לגבש או להביע את רצונו.
  • ניתן לתת ייפוי כוח למצבים רפואיים מוגדרים. זה יינתן לאחר ששני הצדדים קיבלו הסברים מרופא או אחות מוסמכת. אם האדם כבר הוגדר כ”חולה הנוטה למות”, ההסברים והמידע הרפואי יינתנו לו רק על ידי רופא מומחה. ייפוי הכוח ניתן בכתב על גבי טופס עליו חותמים גם שני עדים. ניתן למנות מספר מיופי כוח שיקבלו החלטות במשותף, וניתן למנות גם מיופה כוח חלופי. ייפוי כוח צריך לפרט את התנאים והנסיבות בהם יהיה מיופה הכוח מוסמך לקבל החלטות.
  • ייפוי כוח רפואי עשוי למנוע חילוקי דעות בין בני משפחה ובין הצוות המטפל בדבר בחירותיו של נותן ייפוי הכוח ולמנוע את הצורך במינוי אפוטרופוס לענייני גוף.
  • ייפוי כוח תקף גם הוא לחמש שנים.

כשאדם בשלבים מתקדמים של המחלה ומשתמש בשירותי הוספיס, כדאי שידאג לעוד 3 מסמכים על מנת להסדיר עניינים:

  • “צוואה” – המתארת כיצד אדם רוצה לחלוק את כספו ורכושו בין יורשיו.
  • “נאמן” – שהוא האדם שהחולה בחר לנהל עבורו את ענייניו הכספיים.
  • “ייפוי כוח כלכלי” – מאושר על ידי עורך דין המסמיך אדם לקבל החלטות פיננסיות עבור החולה.

שירותי הוספיס

שירותי הוספיס הם חלק חשוב של זכויות חולה סיעודי. הוספיס לחולי סרטן מספק טיפול פליאטיבי לאנשים החולים בסרטן ונמצאים בשלבים המתקדמים של המחלה או לקראת סוף חייהם.

הוספיס גליל עליון מהווה מסגרת טיפולית שם יקבל החולה טיפול תומך במטרה לאפשר לו לחיות בכבוד עד סוף ימיו. הדגש הוא על שיפור איכות החיים והקלה על הסימפטומים כמו גם עזרה ותמיכה במצוקות הנפשיות של החולה ובני משפחתו.

יעניין אותך גם: חוק החולה הנוטה למות