זכויות חולי סרטן

ישנם מסמכים חוקיים המסדירים את זכויות חולי סרטן והם בעלי תוקף משפטי. הם מאפשרים לחולי סרטן לקבוע מראש מהו סוג הטיפול שבו הם רוצים ומי יהיה האדם שיקבל החלטות בנושא הזה במצב בו החולה אינו יכול לקבל אותן בעצמו:
"צוואה בחיים" מאפשרת לאנשים לדעת מה סוג הטיפול הרפואי שהחולים רוצים בו. כל אדם רשאי להביע את רצונו מראש ולהצהיר כי הוא יסרב לטיפול רפואי מאריך חיים בעתיד. הצהרה כזו צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי ועצמאי ולא מתוך לחץ משפחתי או אחר.

אסור להתעייף מלדון בזכויות חולי סרטן כי למרות שהם לא יכולים ליהנות מהזכות החשובה באמת – בריאות טובה – הן קיימות על מנת להקל על סבלו הבל-יתואר של חולה הסרטן, הן קיימות על מנת לאפשר איכות חיים נורמלית במצב לא נורמלי וקשה במיוחד, הן קיימות על מנת לתמוך לא רק בחולה אלא גם בבני משפחתו והקרובים אליו, ולהקל גם עליהם.

זכויות חולי סרטן כוללות:

זכויות אלו ואחרות נתונות לכל מי שהוכר כחולה סרטן. אך מאז שנת 2005 קיימת התייחסות ספציפית לזכויות חולי סרטן בשלב הסופני. בשנה זו נחקק חוק החולה הנוטה למות שעיקרו הוא כיבוד רצונותיו של החולה לגבי צורות הטיפול בו והדרך בה הוא בוחר לסיים את חייו. החוק מאפשר הבעת רצון מוקדמת ומתן הנחיות רפואיות מקדימות. למרות שהוא אינו מתיר חופש פעולה מוחלט בדרך כלל יכובד רצונו של החולה.

אחת מהזכויות של חולה סרטן שהוגדר במצב סופני, כלומר שהוחלט שמחלתו חשוכת מרפא ותוחלת חייו אינה עולה על 6 חודשים, היא קבלת טיפול פליאטיבי מקיף במסגרת של הוספיס או שירותי הוספיס בית לפי בחירתו.

חשוב שכל חולה סרטן, במיוחד חולה הנוטה למות  ובני משפחתו, יבדקו מהן זכויות חולה סרטן ויהיו ערים לכל האפשרויות העומדות לרשותם כדי להתמודד עם המחלה ובמקרים הקשים גם עם הפרידה בסוף הדרך.

ישנם מסמכים חוקיים המסדירים את זכויות חולי סרטן והם בעלי תוקף משפטי. הם מאפשרים לחולי סרטן לקבוע מראש מהו סוג הטיפול שבו הם רוצים ומי יהיה האדם שיקבל החלטות בנושא הזה במצב בו החולה אינו יכול לקבל אותן בעצמו:
"צוואה בחיים" מאפשרת לאנשים לדעת מה סוג הטיפול הרפואי שהחולים רוצים בו. כל אדם רשאי להביע את רצונו מראש ולהצהיר כי הוא יסרב לטיפול רפואי מאריך חיים בעתיד. הצהרה כזו צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי ועצמאי ולא מתוך לחץ משפחתי או אחר.

אסור להתעייף מלדון בזכויות חולי סרטן כי למרות שהם לא יכולים ליהנות מהזכות החשובה באמת – בריאות טובה – הן קיימות על מנת להקל על סבלו הבל-יתואר של חולה הסרטן, הן קיימות על מנת לאפשר איכות חיים נורמלית במצב לא נורמלי וקשה במיוחד, הן קיימות על מנת לתמוך לא רק בחולה אלא גם בבני משפחתו והקרובים אליו, ולהקל גם עליהם.

זכויות חולי סרטן - דברים שחשוב להכיר:

הנחיות מקדימות

 • הנחיות יינתנו בכתב על גבי טופס סטנדרטי המפרט באילו פעולות רפואיות החולה מעוניין ובאילו לא. הטופס מאפשר לאדם להגדיר מה יחשב סבל משמעותי בעניינו.
 • החולה יחתום על המסמך בפני שני עדים. העדים נוכחים יחד במעמד החתימה. אם ההנחיות נכתבות כשהאדם בריא, יש צורך בהסבר ומידע רפואי של רופא או אחות מוסמכת על מנת להסביר את משמעות ההנחיות שהאדם נותן. במידה וההנחיות נכתבות כאשר האדם כבר הוגדר "כחולה הנוטה למות", רק רופא מומחה יכול לתת את ההסברים.
 • תוקף ההנחיות הוא לחמש שנים או פחות. ניתן להאריך את תוקף ההנחיות לתקופות נוספות, כל אחת בת חמש שנים.

ייפוי כוח רפואי

ישנם מספר פעולות שיש לנקוט כדי לאפשר יישום הרצונות כמו מתן ייפוי כוח מיוחד לאדם אחר, שיוכל לקבל את ההחלטות כשהחולה לא יהיה מסוגל ולדאוג לכך שאכן מכבדים את רצונותיו.

 • ניתן למנות מיופה כוח שיקבל החלטות הרפואיות עבור החולה הנוטה למות. ייפוי הכוח יהיה בתוקף רק כאשר החולה הנוטה למות אינו מסוגל עוד לגבש או להביע את רצונו.
 • ניתן לתת ייפוי כוח למצבים רפואיים מוגדרים. זה יינתן לאחר ששני הצדדים קיבלו הסברים מרופא או אחות מוסמכת. אם האדם כבר הוגדר כ"חולה הנוטה למות", ההסברים והמידע הרפואי יינתנו לו רק על ידי רופא מומחה. ייפוי הכוח ניתן בכתב על גבי טופס עליו חותמים גם שני עדים. ניתן למנות מספר מיופי כוח שיקבלו החלטות במשותף, וניתן למנות גם מיופה כוח חלופי. ייפוי כוח צריך לפרט את התנאים והנסיבות בהם יהיה מיופה הכוח מוסמך לקבל החלטות.
 • ייפוי כוח רפואי עשוי למנוע חילוקי דעות בין בני משפחה ובין הצוות המטפל בדבר בחירותיו של נותן ייפוי הכוח ולמנוע את הצורך במינוי אפוטרופוס לענייני גוף.
 • ייפוי כוח תקף גם הוא לחמש שנים.

כשאדם בשלבים מתקדמים של המחלה ומשתמש בשירותי הוספיס, כדאי שידאג לעוד 3 מסמכים על מנת להסדיר עניינים:

 • "צוואה" – המתארת כיצד אדם רוצה לחלוק את כספו ורכושו בין יורשיו.
 • "נאמן" – שהוא האדם שהחולה בחר לנהל עבורו את ענייניו הכספיים.
 • "ייפוי כוח כלכלי" – מאושר על ידי עורך דין המסמיך אדם לקבל החלטות פיננסיות עבור החולה.

זכויות חולי סרטן בביטוח לאומי

לוגו המוסד לביטוח לאומי

מי שחלה במחלת הסרטן יכול להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי על מנת שיוגדרו לו אחוזי נכות. אחוזים אלו נקבעים בהתאם לסוג מחלת הסרטן, שלב האבחנה וסוגי הטיפולים שעל החולה לעבור.

כל חולה סרטן זכאי לקבל אחוזי נכות לצורך קבלת קצבה וגם גמלה לשירותים מיוחדים. אחוזי הנכות, כמו גם הסכום המוקצב לחולה לשירותים מיוחדים, יקבעו על סמך מסמכים רפואיים. ניתן גם לצרף לפנייה בקשה להחלטת רופא על סמך מסמכים בלבד, מה שישחרר את החולה מהצורך להופיע פיזית בפני הועדה.

את טופס הבקשה ניתן לקבל:

 • באגודה למלחמה בסרטן;
 • מעובדות סוציאליות במחלקות האונקולוגיות;
 • ממזכירות בקופות החולים השונות.

חולֶה סרטן, שכושר ההשתכרות שלו צומצם ל – 50% לפחות עקב המחלה, וחולָה שהיא עקרת בית והתפקוד שלה נפגע ב – 50% בגלל המחלה, זכאים לקבל קצבת נכות.

הקצבה לשירותים מיוחדים נקבעת כאשר החולה זקוק לעזרה של אדם אחר בפעולות היום-יום או להשגחה מתמדת. כמו כן יש רשימה של טיפולים, שבמידה וחולה הסרטן זקוק להם, הוא זכאי לקצבה זו.

ילדים חולי סרטן המקבלים טיפולים אונקולוגיים זכאים לגמלת ילד נכה בשיעור של 100% ובתנאים מסוימים עד 188%.

חולים שלקו בסרטן עקב עבודתם זכאים לקצבת נכות חודשית או למענק חד-פעמי בהתאם למצבם, זאת במקרים בהם הוגשה עוד קודם לכן תביעה לדמי פגיעה שהוכרה כפגיעת עבודה.

זכויות חולי סרטן במס הכנסה

לוגו מס הכנסה

זכויות אלו נקבעות לפי הגדרת הנכות הרפואית של החולה. חולה סרטן שנקבעה לו נכות בשיעור של 100% יקבל פטור מלא ממס הכנסה.

בנוסף לפטור זה, חולה סרטן המקבל קצבת נכות עשוי להיות זכאי לתשלום מופחת של מס רכישה במקרה של רכישת דירה – הטבה שניתנת גם להורים לילד המקבל קצבת נכות.

חולה סרטן, או הורים לילד חולה שהוכרו כנכים, עשויים בחלק מהרשויות לקבל גם הנחה בתשלום ארנונה.

זכויות חולי סרטן בביטוח פרטי

זכויות אלו תלויות בסוג הפוליסה שהחולה רכש. בדרך כלל הביטוח יעניק למבוטח סכום כסף שנקבע מראש ברגע שהוכר כחולה סרטן. סכום זה אינו תלוי בגובה ההוצאות. המבוטח הוא זה שקבע את גובה הפוליסה ועל פי זאת שילם את דמי הביטוח הנדרשים מרגע רכישתה ועד למימושה.

זכויות חולי סרטן בביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי הוא פוליסת ביטוח שאדם רוכש באמצעות קופות החולים או אצל חברת ביטוח. הפוליסה שנרכשה תגדיר את הסכום החודשי אותו יקבל לאחר שהוכר כסיעודי. 

על מנת שיוכר כסיעודי, על החולה לעבור את מבחן ה – ADL שעל פיו נבחנת רמת התפקוד של האדם, רמת העזרה, ההשגחה או האישפוז לה הוא זקוק.

טיפול תומך-פליאטיבי ניתן על ידי קופות החולים ללא קשר לביטוח סיעודי כזה או אחר.

שירותי הוספיס למען חולי סרטן

שירותי הוספיס הם חלק חשוב של זכויות חולה סיעודי. הוספיס לחולי סרטן מספק טיפול פליאטיבי לאנשים החולים בסרטן ונמצאים בשלבים המתקדמים של המחלה או לקראת סוף חייהם.

הוספיס גליל עליון מהווה מסגרת טיפולית שם יקבל החולה טיפול תומך במטרה לאפשר לו לחיות בכבוד עד סוף ימיו. הדגש הוא על שיפור איכות החיים והקלה על הסימפטומים כמו גם עזרה ותמיכה במצוקות הנפשיות של החולה ובני משפחתו.

 

לכל שאלה אנחנו כאן – צרו קשר

זכויות חולה סרטן - לינקים שימושיים: