הוספיס

מה ההבדל בין חולה סיעודי לחולה סיעודי מורכב?

בנספח של הגדרת מושגים של משרד הבריאות שהתפרסם בשנת 2007, “חולה סיעודי” מוגדר כאשר מתקיימים שני תנאים:

 1. מצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, גופני או מנטלי, והוא סובל מבעיות רפואיות הדורשות מעקב רפואי מיומן במסגרת בעלת אופי רפואי לתקופה ממושכת;
 2. מתקיים בו אחד או יותר מהמצבים להלן
  • הוא מרותק למיטה או לעגלת נכים. 
  • אין לו שליטה על הסוגרים. 
  • הוא מתהלך בקושי רק עקב פתולוגיה או סיבוכי מחלות

חולה סיעודי מורכב

מטופל סיעודי-מורכב הינו חולה סיעודי או תשוש-נפש באופן קבוע\ ובנוסף נדרשים טיפול והשגחה על ידי צוות עם מיומנויות מקצועיות גבוהות כתוצאה מעומס טיפולי סיעודי ומצב רפואי כמפורט להלן:

 1. מטופל סיעודי במצב בלתי יציב הסובל מבעיות רפואיות שבגינן לא נדרש אישפוז בבי”ח כללי, ומאידך נדרש טיפול רפואי וניטור רפואי;
 2. פצע לחץ בעור;
 3. צורך במתן עירוי נוזלים ו/או טיפול תרופתי תוך-ורידי לזמן ממושך;
 4. בעיות נשימתיות הדורשות טיפול סיעודי ורפואי קבוע, הנשמה, טיפול צמוד…;
 5. מטופל סיעודי הזקוק באופן קבוע לדיאליזה;
 6. מחלות ממאירות הדורשות טיפול אקטיבי לרבות עירויי דם, ניקוזים פלאורליים, איזון כאב, מתן תרופות דרך הוריד;
 7. מחלות שבעטיין יש לתת עירויי דם חוזרים למשך תקופה ארוכה;

מבחינת טיפול סיעודי בבית, חולה סיעודי המתגורר בבית זכאי לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי בהתאם לחומרת מצבו, ואילו חולה סיעודי מורכב יכול להיעזר ביחידות לטיפול בית של קופות החולים ובגמלת חוק סיעוד למימון טיפול אישי בבית.
לקופות החולים יש במסגרת טיפולי בית יחידה להוספיס בית המעניקה טיפול סיעודי בבית לחולים וגם תמיכה לבני משפחותיהם. השירותים כוללים רופאים, עובדים סוציאליים ואחיות

אדם שהוגדר כחולה סיעודי מורכב יכול לפנות למימוש הזכאות שלו לשלושה גורמים:

 1. המוסד לביטוח לאומי
 2. קופת החולים אליה הוא משתייך ואשר לה הוא משלם דמי ביטוח הבריאות שלו
 3. לאחת מחברות הביטוח במידה והוא מבוטח בביטוח פרטי.

בקצרה

אם חולה מוגדר כחולה סיעודי הוא זכאי לטיפול סיעודי בבית בהתאם לגמלה המוקצת לו אך אינו זכאי לקבל שרות מהיחידה לטיפולי בית. אם חולה מוגדר כחולה סיעודי מורכב זכותו לקבל שירותי הוספיס בית.